Get Adobe Flash player

Nasze długoletnie doświadczenie w branży oklein naturalnych pozwoliło nam na stworzenie ciekawej oferty dla producentów mebli, stołów, stolarki budowlanej, trumien i wielu innych.

Podstawę naszej produkcji stanowią okleiny oraz obłogi. W zależności od zastosowania produkty te mogą być płasko-skrawane na skrawarce horyzontalnej lub skrawane obwodowo na skrawarce łuszczącej.

Surowiec, który jest przetwarzany w naszym zakładzie pochodzi w przeważającej wielkości z Lasów Państwowych, które prowadzą politykę prawidłowego zarządzania zasobami naturalnymi.

Nasz asortyment obejmuje takie gatunki jak:

  • dąb europejski;
  • olcha;
  • buk;
  • jesion;
  • sosna;

Wszystkie wyżej wymienione gatunki oklein można zakupić bezpośrednio w naszym magazynie.